Program dne

V průběhu dne děti vystřídají různé aktivity. Aktivity jsou zařazeny tak, aby se děti mohly na každou aktivitu plně soustředit. Program dne je přizpůsoben ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Velikonoce, Vánoce) a zajímavým událostem. Děti se setkají i s dopoledními výlety do přírodyl a jinými kulturními zážitky. O akcích budou rodiče informováni v dostatečném předstihu.

Následující program dne Vám přiblíží, jak vypadá běžný den u nás ve školce.

7.45  –   8.30  hod Příchod dětí, spontánní hry a činnosti
8.30  –   9.00  hod Malá ranní rozcvička, komunitní kroužek
9.00  –  9.30   hod Dopolední svačina, upevňování hygienických návyků, kultura stolování, sebeobsluha
9.30  – 10.00  hod Řízená činnost z tematického plánu
10.00 – 11.20 hod Pobyt venku (pozorování přírody, pohybové aktivity, hry)
11.20 – 12.00 hod Hygiena, oběd, kultura stolování, sebeobsluha
11.50 – 12.00  hod Odchod dětí po obědě
12.00 – 14.00 hod Odpočinek, relaxace, klidové činnosti
14.00 – 14.30 hod Odpolední svačina, upevňování hygienických návyků, kultura stolování, sebeobsluha
14.30 – 16.00 hod Odpolední aktivity (venkovní aktivity, řízená činnost, hry)