Ceník

Ceník platný od 1.9.2024
Školkovné
Děti mladší 
- od 18 měsíců do 3 let (do 31.8. po dosažení 3 let)
(V případě dosažení 3 let během školního roku se cena pro daný školní rok nemění)
 
Počet dnů v týdnu 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní
Celodenní docházka

4.200,-

4.800,- 5.050,- 5.050,-
Školkovné
Děti starší 
- dosažení 3 let před 1.9.
Počet dnů v týdnu 2-5x týdně
Celodenní docházka

8.400,-

Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc, nezávisí na počtu dnů v měsíci, svátcích či prázdninách. Poplatek za docházku hradí rodič každý měsíc (rezervace místa dítěte) bez ohledu na nepřítomnost dítěte v dětské skupině a bez možnosti náhrad.
Uvedené ceny nezahrnují stravu a nadstandardní aktivity např. divadla, kulturní akce a kroužky. 

Stravné celodenní - 130,- / den

 
Ceník platný od 1.9.2023 do 31.8.2024
Školkovné
Děti mladší 
- od 18 měsíců do 3 let (do 31.8. po dosažení 3 let)
(V případě dosažení 3 let během školního roku se cena pro daný školní rok nemění)
 
Počet dnů v týdnu 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní
Celodenní docházka

4.000,-

4.500,- 4.720,- 4.720,-
Školkovné
Děti starší 
- dosažení 3 let před 1.9.
Počet dnů v týdnu 2-5x týdně
Celodenní docházka

8.400,-

Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc, nezávisí na počtu dnů v měsíci, svátcích či prázdninách. Poplatek za docházku hradí rodič každý měsíc (rezervace místa dítěte) bez ohledu na nepřítomnost dítěte v dětské skupině a bez možnosti náhrad.
Uvedené ceny nezahrnují stravu a nadstandardní aktivity např. divadla, kulturní akce a kroužky.
Stravné celodenní - 130,- / den

 

Důležité informace:

 • Provozní doba školky je Po - Pá 7.45 - 16.00 hod.
 • Platba školkovného je možná bezhotovostní platbou na účet: 457155002/5500 s přiděleným variabilním symbolem..
 • Platba za školkovné je splatná vždy k 1.dni daného měsíce, nejpozději v den nástupu dítěte do školky. Školkovné je splatné převodem na účet.
 • V prvních 20 pracovních dnech absence ve školce se úhrada za školkovné platí v plné výši. Pokud absence přesáhne 20 pracovních dnů a rodič dítěte dodá potvrzení lékaře, že ze zdravotního důvodu nedoporučuje pobyt ve větsím kolektivu dětí, snižuje se školkovné od 21. pracovního dne na 50 % ceny školkovného. Bez potvrzení od lékaře není možné čerpat slevu na školkovné.  
 • Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v domluvený čas, je nutné zavolat tuto informaci na tel. 774 214 416 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.
 • V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 16.00 hod bude účtována cena 500,- za každou započatou hodinu.
 • Děti budou vydávány pouze dospělým, kteří jsou rodiči nebo zákonnými zástupci uvedenými v přihlášce.
 • Po podpisu závazné přihlášky je nutné uhradit 1. platbu školkovného, která je zárukou místa ve školce. Pokud dítě do školky nenastoupí, je použita jako pokuta a je nevratná.
 • Ukončení docházky ze strany rodičů je možné po písemném zaslání výpovědi na info@skolkakacenka.cz. Výpovědní doba je 2 měsíce a je počítána vždy od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď podána. V případě, že bude docházka ukončena dříve, bude účtována plná cena docházky dle smlouvy.
 • V případě ukončení docházky ze strany provozovatele je výpovědní doba 2 měsíc od doručení ukončení. V případě ukončení smlouvy z důvodu neuhrazení školkovného bude smlouva ukončena ihned a bude účtováno 2 měsíční školkovné a dlužná částka. 
 • Místa ve školce jsou dotována ze státního rozpočtu. Na místa pro mladší děti se vztahuje zastropování ceny školkovného.