Projekt EU, ESFInformace o projektu

1. Identifikace projektu
Název projektu: Dětská skupina Kačenka II vs 2
 
2. Popis projektu

Cíl projektu: Jedná se o projekt dětské skupiny, jehož cílem je podpora rodičů malých dětí na trh práce a zvýšení kvalifikace pečujících osob.
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Na stráži 1410/11, Praha 8
Kapacita zařízení péče o děti: 15
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
 
3. Harmonogram projektu
Provoz zařízení péče o děti – 1. pololetí -  01.05.2020 - 31.10.2020
Provoz zařízení péče o děti – 2. pololetí - 01.11.2020 - 30.04.2021
Provoz zařízení péče o děti – 3. pololetí - 01.05.2021 - 31.10.2021
Provoz zařízení péče o děti – 4. pololetí - 01.11.2021 - 30.04.2022