Zápis do školky 2023/2024

V období od 12.6. do 14.6.2023 se koná zápis do naší dětské skupiny.  

Vyplněnou přihlášku, potvrzení lékaře a potvrzení práce jednoho z rodičů můžete donést osobně,  poslat na email info@skolkakacenka.cz nebo nechat v poštovní schránce školky. Následně budete do 25.6.2023 informováni ohledně přijetí / nepřijetí a dalším postupu. 

Co budete potřebovat k zápisu:
1. přihláška do školky - ke stažení zde (nutné dodat originál) Přihlaska do skolky.2023-2024.pdf (108683)
(v přihlášce musí být vyplněn počet dnů docházky, příp. preference konkrétních dnů docházky)
2. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde (nutné dodat originál) Potvrzeni lekare.2023-2024.pdf (102090)
3. potvrzení zaměstnání jednoho z rodičů - ke stažení zde (nutné dodat originál) 
a) potvrzení zaměstnavatele Potvrzeni-o-zakladnim-pracovnepravnim-vztahu (1).docx (18763)  nebo
b) OSVČ - rodič vyplňuje čestné prohlášení  Cestne-prohlaseni-OSVC (1).docx (18975)
4. rodný list dítěte (nutné přinést k nahlédnutí originál) 
5. doklad totožnosti zákonného zástupce - rodiče (nutné přinést k nahlédnutí originál)

Zápis bude ukončen ke dni 14.6.2023. Rodič bude do 25.6.2023 informován ohledně přijetí / nepřijetí do dětské skupiny a dalším postupu.  
Pro více informací volejte na školkový telefon 774 214 416 mezi 13. a 14. hod.