Za co platíte

Finance ze školkovného jsou použity na:

 • provozní náklady (nájem prostor a zahrady, elektřina, voda, topení, svoz odpadu, opravy a provoz školky)
 • vybavení školky, hračky pro děti, didaktické pomůcky, stavebnice, herní prvky, skládačky, sportovní pomůcky, hudební nástroje, výtvarný materiál (pastelky, fixy, barvy, lepidla, papíry, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • personální náklady (mzdy personálu - zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci, pomocný personál, logoped, účetní, správa IT systémů)
 • údržba zahrady (sekání trávy, hrabání listí, péče o zeleň), údržba dětského hřiště a pískoviště
 • prádelna a prací prostředky
 • čistící a hygienické prostředky
 • úklid školky
 • pitný režim dětí
   
 • část provozních nákladů dětské skupiny je hrazena ze státního rozpočtu z projektů na podporu dětských skupin.