Za co platíte

Finance ze školkovného jsou použity na:

  • provozní náklady (nájem prostorů, elektřina, voda, topení, svoz odpadu, opravy a provoz školky)
  • vybavení školky, hračky pro děti, didaktické pomůcky, stavebnice, herní prvky, skládačky, sportovní pomůcky, hudební nástroje, výtvarný materiál (pastelky, fixy, barvy, lepidla, papíry, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
  • personální náklady (mzdy personálu - zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci, pomocný personál, logoped, účetní)
  • údržba a péče o zahradu
  • prádelna a prací prostředky (přikrývky, polštáře, plyšové hračky, ručníky)
  • čistící a hygienické prostředky
  • úklid školky
  • pitný režim dětí