Ceník

Ceník platný od 28.02.2016.
Upozornění: Od 1.3.2018 je možná docházka min. na 6 hod denně, tzn. do 14.30 hod.

Školkovné za měsíc  - školka - děti starší 3 let
  Celodenní
7.30 - 17.30 hod

7.30 - 14.30 hod
Dopolední
7.30 - 12.30 hod
5 dnů v týdnu

9.700,-

7.800,- 5.800,-
4 dny v týdnu (16 vstupů) 7.700,- 6.100,- 4.200,-
3 dny v týdnu (12 vstupů) 5.800,- 4.100,- 3.100,-
2 dny v týdnu (8 vstupů) 4.400,- 3.100,- 2.200,-
1 den v týdnu (4 vstupy) 3.000,- 2.400,- 1.800,-
Školkovné za měsíc - jesle - děti do 3 let
  Celodenní
7.30 - 17.30 hod

7.30 - 14.30 hod
Dopolední
7.30 - 12.30 hod
5 dnů v týdnu 11.600,- 8.800,- 6.800,-
4 dny v týdnu (16 vstupů) 9.300,- 6.500,- 4.700,-
3 dny v týdnu (12 vstupů) 7.000,- 4.900,- 3.500,-
2 dny v týdnu (8 vstupů) 5.200,- 3.600,- 2.600,-
1 den v týdnu (4 vstupy) 3.200,- 2.600,- 2.200,-
Odpolední permanentky - 10 návštěv (14.00 - 17.30 hod)
Frekvence návštěv 3.400,-
Hlídání dětí
Hodinová permanentka - 10 hodin 1.200,-
Jednorázové hodinové hlídání - 1 hod 140,-
Noční hlídání, víkendové hlídání Dle dohody

Ceny školkovného jsou uvedeny bez stravování.

Stravování ve Školce Kačenka
Dopolední svačina 15,-
Oběd 70,-
Odpolední svačina 15,-
Platnost zakoupených permanentek
Odpolední permanentka Platnost 3 měsíce od vydání
Permanentka 10 hodin Platnost 2 měsíce od vydání
Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu zvykacího režimu nebo odpoledne od 13.00 hod.

Důležité informace:

  • Platba školkovného je možná bezhotovostní platbou na účet: 457155002/5500 po obdržení faktury.
  • Platba za školkovné je splatná vždy k 30. dni předcházejícího měsíce, nejpozději v den nástupu dítěte do školky. Školkovné je splatné převodem na účet. Školkovné se snižuje v případě nemoci dítěte delší než 5 pracovních dnů.
  • V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte alespoň 2 dni předem.
  • Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v domluvený čas, je nutné zavolat tuto informaci na tel. 774 214 416 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.
  • Při zpoždění vyzvednutí dítěte o více jak 15 min bude účtována cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (140,-Kč). V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 17.30 hod bude účtována cena 300,- za každou započatou hodinu.
  • Děti budou vydávány pouze dospělým, kteří jsou rodiči nebo zákonnými zástupci uvedenými v přihlášce.
  • Po podpisu závazné přihlášky a uhrazení rezervačního poplatku 3.000 Kč je místo ve školce závazně rezervováno. Při nástupu dítěte do školky bude rezervační poplatek odečten z 1. platby školkovného, v opačném případě poplatek propadá. Školkovné je nevratné.
  • Ukončení docházky ze strany rodičů je možné po písemném zaslání výpovědi na info@skolkakacenka.cz. Výpovědní doba je 1 měsíc a je počítána vždy od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď podána. V případě, že bude docházka ukončena dříve, bude účtována plná cena docházky dle smlouvy. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů bude požadováno potvrzení lékaře a bude účtováno 50% z ceny školkodného.
  • V případě ukončení docházky ze strany provozovatele je výpovědní doba 1 měsíc od doručení ukončení. V případě ukončení smlouvy z důvodu neuhrazení školkovného bude smlouva ukončena ihned a bude účtováno 1 měsíční školkovné a dlužná částka.
  • Naše školka nedostává státní dotace ani žádné příspěvky na provoz.