Ceník

Ceník na školní rok 2021/2022
 
Školkovné  
Cena za měsíc 2 dny v týdnu 3 dny v týdnu 4 dny v týdnu 5 dní v týdnu
Půldenní docházka
(vyzvedávání ve 12.00 hod)

4.480,-

5.760,- 6.880,- 7.800,-
Celodenní docházka
(vyzvedávání ve 14.30 hod a později)
5.480,- 6.720,- 7.840,- 8.600,-
Hodinová permanentka - 10 hodin
(možné zakoupit pouze po dobu adaptace, platnost permanentky 2 měsíce)
2.000,-

Ceny školkovného jsou uvedeny bez stravování.

Stravné
Dítě 1 den
Půldenní (do 12.00 hod, zahrnuje 1x svačina, oběd, pitný režim) 100,-
Celodenní (do 14.30 hod a déle, zahrnuje 2x svačina, 1x oběd, pitný režim) 120,-

Důležité informace:

 • Provozní doba školky je Po - Čt 7.45 - 17.00 hod, Pá 7.45 - 16.00 hod.
 • Platba školkovného je možná bezhotovostní platbou na účet: 457155002/5500 nebo v hotovosti proti řádně vyplněnému dokladu.
 • Varibilní symbol platby - přidělený kód platby.
 • Platba za školkovné je splatná vždy k 30. dni předcházejícího měsíce, nejpozději v den nástupu dítěte do školky. Školkovné je splatné převodem na účet nebo v hotovosti. Školkovné se snižuje v případě nemoci dítěte delší než 5 pracovních dnů.
 • V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte alespoň 2 dni předem.
 • Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v domluvený čas, je nutné zavolat tuto informaci na tel. 774 214 416 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Při zpoždění vyzvednutí dítěte o více jak 15 min bude účtována cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (150,-Kč). V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 17.00 hod bude účtována cena 300,- za každou započatou hodinu.
 • Děti budou vydávány pouze dospělým, kteří jsou rodiči nebo zákonnými zástupci uvedenými v přihlášce.
 • Po podpisu závazné přihlášky a uhrazení rezervačního poplatku 3.000 Kč je místo ve školce závazně rezervováno. Při nástupu dítěte do školky bude rezervační poplatek odečten z 1. platby školkovného, v opačném případě poplatek propadá. Školkovné je nevratné.
 • Ukončení docházky ze strany rodičů je možné po písemném zaslání výpovědi na info@skolkakacenka.cz. Výpovědní doba je 1 měsíc a je počítána vždy od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď podána. V případě, že bude docházka ukončena dříve, bude účtována plná cena docházky dle smlouvy. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů bude požadováno potvrzení lékaře a bude účtováno 50 % z ceny školkovného.
 • V případě ukončení docházky ze strany provozovatele je výpovědní doba 1 měsíc od doručení ukončení. V případě ukončení smlouvy z důvodu neuhrazení školkovného bude smlouva ukončena ihned a bude účtováno 1 měsíční školkovné a dlužná částka. 
 • Část provozních nákladů dětské skupiny je hrazena z prostředků ESF.